2024 Finalist

Piano Solo Participants

Group A

First Name Last Name
Sarah Li
Rex Xavier Ambatali
Elize Gao
Olivia Deng
Efren Liu
Asher Khoo
Arianna Lu
Elsa Wang
Rynshall Chen
Amelia Ma
Adelynn Li
Maggie Wu
Chloe Zheng

Group C

First Name Last Name
Grace Wang
CLAIRE SHIH
Yuexi Lu
Sanyi Yao
Alexander Zhang
Sophia Wang
Aron (Ari) Nemet
Zixuan Qin
Karen Matsui
Amy Zhang
Cady Ang
Austin Tu
Hongkang Zhao
Ming-Yi Tang
Mason Shu
Sora Corro
Lynn Ueno
Hiroshi Corro
Emily Dong

Group B

First Name Last Name
Julia Zizhou Chen
Vanessa Lo
Michael Ye
Lyra Song
Paxton Radityo
Adam Tu
Anran Zhang
Jocelyn Hon
Andrew Zhang
Stephanie Li
Amber Chen
Michael Niu
Nikolai Bryant
Avery Armstrong
Melissa Zhao
Frederick Chen
Terence Heng
Ryker Gao
Chengjin Shi
Zhiyu Su
Serena Du

Group D

First Name Last Name
Letian Lei
Doyoon Kim
Annika Gho
Nicole Mok
Xiaoyue Lai
Jiayu Song
Sara Sariowan
Jason Huang
Liliana Chai
Joanne Huang
Bryan Tian
Brian Lee
Oliver Corro
Aaron Luo

Piano Concerto Participants

Group A

First Name Last Name
William Chen
Grace Cao
Lucas Xu

Group B

First Name Last Name
Michael Ye
Aron (Ari) Nemet
Frederick Chen

Group C

First Name Last Name
Emily Dong

Piano Duet Participants

Group A

First Name Last Name
Isabella Cheng
Katherine Cheng
Noelle Hu
Alba Hu

Group B

First Name Last Name
Natalie Chung
Curtis Chung
Sophie Deng
Katelyn Deng

Classical Chamber Participants

Group A

First Name Last Name
Matthew Fang
Madeleine Wei
Lyra Song
Owen Chen
Sophie Hsu
Luna Kung
Tzu Lun Chen
Kang Jui Chen

Group B

First Name Last Name
Sydney Li-Jenkins
Elan Dorman Mackenzie
Kamil Iny-Woods
Haidi Lim
Cara Wang
Oliver Corro
Karen Chang
Nelson Ma
JuiYuan Chen
Ella Guo
Amanda Sun

Violin Participants

Group A

First Name Last Name
Rick Ueno

Group C

First Name Last Name
Andrew Zhang
Henna Lam
Carolyn Ren
Maggie Cai
Alyssa Lin
Hyesun Hong
Sarah Kumayama

Group B

First Name Last Name
Angie Zou
Mizlki Lee
Katherine Jang
Noa Kumayama
Claire Lin
Catherine Shin

Group D

First Name Last Name
Sebastian Tsai
Veronica Qiu
Euisun Hong
Spencer Kogoma
Connor Chin
Riona Zhu
Lucas Wang

Viola Participants

Group A

First Name Last Name
Olivia Park
Angel Yang

Group B

First Name Last Name
Jun Seo Oh
Eleanor Gil
Jenna Kim
Karen Yukee Chang

Cello Participants

Group A

First Name Last Name
Larisa Wang

Group C

First Name Last Name
Madelyn Chen
Yi-Chen Lin
Aritro Dasgupta
Ya-Ching (Tiffany) Chan
Melody Lin
Ethan Lee

Group B

First Name Last Name
Zitong Lei
Cara Wang
Kyle Tang
Jaehwan Lim
Yuexi Lu
Elan Dorman Mackenzie
Anthony Jung
Yoonsa Park
Sophie Kou
Matthew Hong

Bowed Strings & Woodwinds Traditional Chinese Instrument Participants

Group A

First Name Last Name
Tim Li
Audrey Tam
Abigail Tao
Isabella Luo

Group B

First Name Last Name
Peihan Yu
Yiwen Gong
Charisse Un

Plucked String Traditional Chinese Instrument Participants

Group A

First Name Last Name
Terence He
Gabby Zhou
Thu Nhuoc Van
Sophia Gao

Group B

First Name Last Name
Jennifer Li
Wenxuan He
Kandace Ho
Christopher Tianze He
Amber Yu

Harp Participants

Group A

First Name Last Name
Sunnie Yan
Sofia Lui
Kaylin Tsai
Sofia Mohammed

Group C

First Name Last Name
Melody Chien

Group B

First Name Last Name
Camille Chu
Jiarui Wei
Olivia Nam
Bonnie Yu Yee Wong
Iris Farid

Celtic Harp Participants

Group B

First Name Last Name
Danju Kuo

Woodwinds Clarinet or Flute Participants

Group B

First Name Last Name
Irene Ahn
ChiehHsin Chao
Naomi Hsu

Group C

First Name Last Name
Minseo Kong
Amber Kuo
Jinwoo Lee
Eileen Lee
Samantha Ni
Austin Hu

Group D

First Name Last Name
Jeremy Parkum
Alyssa Kwon
Steve Yang
Kathy Chen
Yongrong Chen

Vocal Solo Participants

Group A

First Name Last Name
Sean Zhang
Ruya Li

Group C

First Name Last Name
Anastasia Miin
Yunfei Wang
Demi Zheng
Brooks Liang
Krystal Li
Chenlu Zhang
Lars Jimin Han
Heidi Wang

Group B

First Name Last Name
Shanna Yu
Adam Tu
Arielle Xu
Irene Jiwoo Han
Effie Yin
Linhan Lu
Danika Chuhui Yuan
Melanie Li
Annie Li
Ellen Wang

Group D

First Name Last Name
Nistha Nath
Samantha Wu
Yujia Zhou
Jalyn Kwong
Amy Cai
Audrey Yang
Siqi Zhang
Annabelle Miin
Sophia Zhang
Abigail Kim
Akshi Malhotra

Vocal Ensemble Participants

Group A

First Name Last Name
Olivia Deng
Melanie Li
Jennifer Yu
Yolanda Cui
Stella Xiang
Alicia Qu
Sirui Zhu
Ella Shi

Group B

First Name Last Name
Krystal Li
Viola Yi
Alyssa Zhu
Miranda Zhang
Xinyi Shi
Pernella Li
Sophia Zhang
YueChen Xu